Oferta școlară 2023-2024 a Școlii Postliceale Teologico- Sanitare „Sf. Iosif” pentru profesia de asistent medical generalist

0
2026

La începutul lunii septembrie Școala Postliceală Teologico-Sanitară ”Sfântul Iosif” din Craiova va deschide noul an școlar pentru elevii săi care vor învăța, se vor dezvolta și vor deveni asistenți medicali.

Pentru noii veniți conducerea școlii pregătesțe începerea anului școlar 2023-2024 având ca prioritate implementarea proiectelor cu finanțare europeană, menite să îmbunătățească procesul și condițiile de învățământ.
Unul dintre aceste proiecte este derulat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care va finanța achiziționarea unui laborator de informatică. Astfel elevii și cadrele didactice vor avea acces la utilizarea tehnologiei moderne în procesul educational, cu aplicare în domeniul medical.

O altă prioritate a noului an școlar este continuarea pregătirii elevilor și absolvenților în unități medicale din Italia și Austria, prin Programul Erasmus+. În proiectul de mobilitate educațională peste 20 de elevi vor beneficia de burse școlare concretizate în experiențe profesionale, sociale, culturale și lingvistice de înalt nivel european. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice va fi asigurată prin participarea staff-ului la activități de tip Job Shadowing în unități medicale din Europa.

În acest context, un loc important îl ocupă cursul intensiv de Limba germană pe care școala îl oferă elevilor și profesorilor, punând la dispoziție spațiul, materialele didactice, având la catedră profesorul de limba germană cu competențe în asistența medicală, dna.prof.Lilia Zapodeanu.
Un alt proiect european ce se va implementa în anul școlar 2023-2024 se referă la investiții în baza materială a școlii și la participarea elevilor la activități de dezvolatre personală și antreprenorială precum și la stagii de pregătire practică în unități medicale private din toată Regiunea Sud-Vest a Olteniei.

Așadar, cei care doresc să îmbrățișeze profesia de asistent medical generalist, sunt invitați să studieze oferta Școlii ”Sfântul Iosif”, pentru anul școlar 2023-2024, iar dacă sunt convinși că această instituție le oferă ceea ce își doresc pentru viitorul profesional, să nu ezite în deveni elevii acesteia.

Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, Acreditată de Ministerul Educației Naționale în anul 2008

Oferta școlară pentru anul școlar 2023-2024

90 locuri specializarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Durata de școlarizare este de 3 ani, cursuri de zi
Programul este de luni până vineri, respectând structura anului si programa școlară aprobată de Ministerul Educației
Școala oferă elevilor săi:
Cursuri teoretice în localul școlii
Curs intensiv de limba germană
Stagii de practică în unități medicale din Craiova și județul Dolj
Burse școlare – Stagii de practică în Austria și Italia, Programul Erasmus+
Certificate de Absolvire recunoscute în țară și în străinătate
Sprijin în angajare a absolvenților în Austria și Italia
Taxa de școlarizare: 2700 lei/anul școlar 2023-2024. Se poate plăti integral sau în rate.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:
• cerere de înscriere
• cartea de identitate, original+copie xerox simplă
• certificat de căsătorie, pentru fetele căsătorite, original+copie xerox simplă
• certificat de naștere, original+copie xerox simplă
• diploma de Bacalaureat, (dacă există) original+copie xerox simplă
• foaia matricolă a claselor de liceu IX – XII, original+copie xerox simplă
• adeverința medicală, eliberată de către medicul de familie, cu specificația „clinic sănătos”
• 2 fotografii 3/4, color
• taxa de înscriere : 150 lei
• pentru cetățenii străini se se solicită recunoașterea studiilor de către Ministerul Educației și Certificat lingvistic.

DATE DE CONTACT:
Str. Calea Unirii, nr. 86, 200345, Craiova, Dolj
tel. fax: 0251411227 sau 0756078543, sanitarasfiosif@gmail.com,
www.sf-iosif.ro, FACEBOOK
Program secretariat: Luni-Vineri: 9:00- 17:00