Școala postliceală sanitară „Sfântul Iosif” a obținut Carta Erasmus + Vet în semn de recunoaștere a pregătirii de calitate a elevilor pentru meseria de asistent medical superior

0
1888

Interviu realizat cu directorul Școlii Postliceale Teologico-Sanitare ”Sfântul Iosif” din Craiova, dna. prof. Monica Wojcicki.

Reporter: Ce reprezintă pentru instituția dumneavoastră documentul european pe care îl prezentați azi?

Monica Wojcicki: Carta Erasmus+ de Mobilitate VET (Vocational Education and Trening), acordată  de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale,  este unul din cele mai importante documente  pe care le deține Școala ”Sfântul Iosif” și îl considerăm ”medalia de aur” cu care a fost încununată activitatea instituției în domeniul proiectelor europene.

Reporter: Care este principalul avantaj oferit de deținerea Cartei VET?

Monica Wojcicki: În primul rând, a crescut  vizibilitatea Școlii ”Sfântul Iosif”  în Craiova, în județul Dolj, în țară și în străinătate, iar în al doilea rând, acest document, generează numeroase beneficii instituției.   Prin prezentarea Cartei VET, cu diferite ocazii, cu sprijinul  mass media, școala noastră a atras atenția tinerilor  interesați să se califice pentru profesia de asistent medical și astfel a crescut numărul de elevi și de absolvenți ai școlii.  Am observat, de asemenea, creșterea numărului ofertelor de colaborare venite din partea unor  instituții medicale din țări precum Grecia, Spania, Cipru, Polonia, țări cu care, până atunci, școala noastră nu avusese contacte. Tot mai multe instituții medicale din țară și din Europa, printre care Italia, Germania, Austria  și-au exprimat interesul în  angajarea absolvenților Școlii ”Sfântul Iosif” și integrarea acestora pe piața muncii.

Reporter: Spuneați că documentul generează beneficii. Care ar fi acestea?

Monica Wojcicki: Acest document asigură finanțarea proiectelor elaborate de școală, iar formularele de candidatură se depun în format simplificat. Carta VET conferă  plusvaloare activității manageriale și  autoevaluării instituționale. De asemenea,  este o garanție a continuării procesului de internaționalizare a activității școlare și contribuie la creșterea calitativă a educației.

Reporter : Deținerea acestui document de către o instituție românească de învățământ medical are impact la nivel european?

Monica Wojcicki: Desigur, are un impact deosebit prin îmbunătățirea imaginii învățământului medical românesc și asupra calității forței de muncă pe care o oferă aceasta pieței internaționale a muncii.

Reporter: Profesorilor și elevilor școlii ce le oferă?

Wojcicki Monica: Documentul oferă elevilor garanția că pot  participa,  în timpul celor trei ani de școală și în primul an de la  absolvire,  la stagii de pregătire practică în instituții medicale din Europa. Cadrelor didactice  le asigură experiențe profesionale de excepție, iar, prin acestea, calitatea procesului de învățământ desfășurat de școală crește.