Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”,scoala de prestigiu în domeniu își prezintă oferta educațională pentru anul 2021-2022. Aceasta a obținut Acreditarea Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul ”Formare profesională (VET)”

0
1696

          Prin acest document european, școala poate organiza, pentru cadrele didactice,  stagii de perfecționare profesională,  în instituții partenere europene;  poate organiza, pentru elevii și absolvenții săi, stagii de pregătire practică în unități medicale de renume din țările europene.

          Toate activitățile derulate prin Programul Erasmus+, având la bază acest document, sunt finanțate din fonduri nerambursabile,  alocate de Comunitatea Europeană, oferind  participanților experiențe profesionale de excepție.

          Proiectele europene, derulate prin Programul Erasmus+,  pe care începând cu 1 septembrie 2021, școala le pune la dispoziția profesorilor, elevilor și absolvenților cuprind stagii de pregătire practică pentru:  60 elevi și 7 profesori, în Spitalul ”Antonio Cardarelli” din Campobasso, Italia; 8 elevi în Spitalul ”Albert Schweizer” din Graz, Austria; 10 elevi în Clinica Zucchi din Monza, Italia; 10 elevi în Clinica ”San Donato” din Monza, Italia ; 14 elevi și 2 profesori în RSA Service Societa ‘Cooperativa Sociale Onlus, Padru, Sardinia, Italia.

          Totodată, școala este partener într-un proiect european,  în cadrul Programului Operațional cu Capital Uman, prin care urmărește efectuarea de investiții în domeniul educației și formării elevilor în vederea dobândirii de competențe profesionale și facilitarea trecerii de la educație la muncă prin implementarea de măsuri integrate în rândul a 185 de elevi.

          Astfel, cei 185 de elevi participă la stagii de pregărire practică în unități medicale private din Craiova și județul Dolj; la  informarea, consilierea și orientarea în carieră pentru deprinderea de competențe și abilități relevante pentru piața muncii; la activități ce urmăresc dezvoltarea competențelor personale și antreprenoriale.

          Prin proiect, au fost achiziționate materiale didactice care au înnoit baza materială a școlii, elevii și profesorii beneficiind de mobilier școlar, aparatură electronică și materiale didactice de specialitate de ultimă generație.

ŞCOALA  POSTLICEALĂ TEOLOGICO-SANITARĂ „SFÂNTUL  IOSIF

ACREDITATĂ  de Ministerul Educației Naționale în anul 2008

Adresa :  Str. Calea Unirii,  nr. 86, Craiova ( lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență nr.1, Facultatea de Medicină Veche,Casa Armatei, Policlinica “Buna Vestire”)

Tel.fax: 0251- 411227,  0756-078543,  E-mail: sanitarasfiosif@gmail.comwww.sf-iosif.ro,  FACEBOOK

ȘCOLARIZEAZĂ  ELEVII  pentru profesia de : ASISTENT  MEDICAL  GENERALIST

Școala oferă elevilor săi:

 • Cursuri teoretice în școală și on line, pe platforma Classroom;
 • Stagii de pregătire practică în unități medicale din Craiova și județul Dolj
 • Burse școlare prin Programul Erasmus+, finanțate de Comunitatea Europeană, constând în stagii de pregătire practică în spitale din Austria și Italia;
 • Cursuri extracurriculare de Limba Germană; 
 • Certificate de Competențe profesionale,  recunoscute în Europa.

Taxa de școlarizare : 2500 lei / anul școlar 2021-2022 . Se poate plăti  integral sau în  3-8  rate.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII :

 • cerere de înscriere,
 • cartea de identitate, original+copie xerox simplă
 • certificat de căsătorie, pentru fetele căsătorite, original+copie xerox simplă
 • certificat de naștere, original+copie xerox simplă
 • diploma de Bacalaureat, (dacă există) original+copie xerox simplă
 • foaia matricolă a claselor de liceu IX – XII, XIII original+copie xerox simplă
 • adeverința medicală, eliberată de către medicul de familie al candidatului, cu specificația „clinic sănătos”
 • 2 fotografii tip buletin, color
 • taxa de înscriere : 150 lei

            Cetățenii străini vor prezenta:

 • documentele de identidate valabile,
 • documentele de absolvire a liceului,  recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării București
 • certificat/atestat de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România
 • adeverința medicală, fotografiile și taxa de înscriere.

            Sunt disponibile 84 locuri, acestea vor fi ocupate în ordinea cronologică a depunerii dosarelor, aplicând principiul ”primul sosit, primul servit”.

Vezi acreditarea aici: