“Avem atât clase bugetate cât și cu taxă iar pentru anul școlar 2021-2022 avem 6 clase la buget: 4 clase pentru specializarea asistent medical generalist, o clasă pentru asistent medical de farmacie și o clasă pentru asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare,” declara Ludmila Panea -directorul Liceului Charles Laugier

0
1001

Liceul „Charles Laugier” este una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase instituții de învățământ din Craiova şi chiar şi din Oltenia. Directorul şcolii, Ludmila Panea, ne-a prezentat istoria instituției de învățământ, cum este structurată aceasta astăzi şi care este oferta educațională pentru anul 2021-2022.Istoria acestei şcoli merge în timp, undeva la sfârşitul secolului al XIX-lea, când un grup de călugărițe au pus bazele unei şcoli pentru educarea fetelor de familie bună. În 1994, şcoala a primit denumirea de „Liceul Charles Laugier”, denumire pe care o păstrează şi astăzi”, ne informează director Ludmila Panea.


Liceul „Charles Laugier” are 2 nivele de învățământ-liceal şi postliceal. Pentru nivelul liceal sunt specializările filiera teoretica -profil real -matematică-informatică -26 locuri și științele naturii-26 locuri

Liceul „Charles Laugier”- singura școală postliceală sanitară care are acreditate numeroase specializări:

– asistent medical generalist
Buget-4 clase/112 locuri
Taxa -2 clase/56 locuri

– asistent medical de farmacie
Buget-1 clasa/ 28 locuri
Taxa-1 clasa/ 28 locuri

– asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare
Taxa-1 clasa/ 28 locuri


Pentru că misiunea scolii și viziunea liceului ste de a oferi un învățământ de calitate, centrat pe formarea competențelor profesionale care să le permită elevilor să facă tranziția de la școală la viața activă. Noi le oferim elevilor noștri o educație complexă. Pe lângă activitatea din clasă, cadrele didactice din sunt preocupate să dezvolte și parteneriate educaționale în care elevii sunt implicați. Aceste parteneriate au loc atat la nivel local, cat si la nivel național și internațional. Parteneriatele se fac în colaborare cu alte unități de învățământ, instituții publice şi unități sanitare, atat din țară cât şi din străinătate.