„Structura pachetului medical de servicii de bază va fi modificată!”- declară ministrul Sănătății, Sorina Pintea

0
1686
Autor: Cristina Cârstea

Structura pachetului medical de servicii de bază urmează a fi modificată. Această modificare ar putea înseamna atât diversificarea, cât şi creşterea numărului de servicii oferite, conform declarației făcute miercuri de către ministrul Sănătății Sorina Pintea. Ministrul a făcut referire şi la pachetul minimal de servicii de bază. Acesta este destinar tuturor persoanelor, inclusiv celor care nu fac dovada calității de asigurat şi cuprinde servicii precum urgenţele medico-chirurgicale, sarcina şi lăuzia şi bolile cu potenţial endemic.

„Am spus că se va modifica pachetul de bază, dar nu am spus că va scădea, modificarea poate însemna şi diversificare, poate însemna şi creştere. (…) Pachetul de bază rămâne la fel sau poate fi modificat în sensul în care vom introduce servicii diversificate sau creşte numărul de servicii decontate”, a afirmat ministrul Sănătății

Ministrul Sorina Mintea a mai precizat faptul că propunerile de modificări ce vizează  pachetul de bază sunt făcute de către  comisiile de specialitate ale ministerului şi nu ministrul Sănătăţii:

„Comisia de specialitate Anestezie Terapie Intensivă propune introducerea serviciilor de kinetoterapie în terapie intensivă; asta înseamnă să modificăm statul de funcţii al spitalelor, să angajăm kinetoterapeuţi în ATI, astfel încât să încercăm să tratăm şi pacienţii care stau imobilizaţi în terapie intensivă, deci, este un serviciu nou. La partea de recuperare, tot propunerile comisiilor de specialitate; un pacient ars are nevoie de o recuperare mai lungă, statul român decontează în acest moment o perioadă limitată; vom extinde această perioadă, diferenţiind recuperarea – recuperare neurologică, ortopedică -, definind foarte clar.  Poate cel care are nevoie de recuperare neurologică are nevoie de 20 de zile, cei de recuperare ortopedică, de şapte zile. Deci, în sensul acesta am spus – vom modifica structura pachetului de bază”

Ministrul a mai făcut referire şi la pachetul minim de servicii medicale:

„Cuprinde în acest moment trei elemente esenţiale – urgenţele medico-chirurgicale, sarcina şi lăuzia, bolile cu potenţial endemic -, trei elemente care nu se vor schimba, pentru că nu ai ce să mai scazi”

Conform informațiilor oferite de către CAS Dolj, pachetul minimal este asigurat tuturor persoanelor, inclusiv celor care nu fac dovada calității de asigurat. Acest pachet cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic,
monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială şi servicii de prevenție.

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
 
1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

Acestea constau în asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament. Acestea se acordă în limita competenţei şi dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie. Medicul acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, atât pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

2. Supraveghere

– evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic – examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz.

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei:

– luarea în evidenţă în primul trimestru;
– supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a
– supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;
– urmărirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;
– urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;

În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide.

4. Consultaţiile pentru acordarea serviciilor de planificare familială

Acestea constau în:
– consilierea persoanei privind planificarea familială;
– indicarea unei metode contraceptive.

Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai consilierea privind planificarea familială sau ambele tipuri de servicii menționate anterior şi se acordă două consultaţii pe an calendaristic, pe persoană.

5. Serviciile de prevenţie pentru unele boli cronice şi condiţiile acordării acestora de către medicul de familie

– se detaliază în norme de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 220 și art. 2621 din Legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

6. Activităţile de suport – eliberare de acte medicale:

-eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale;

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie precum si costurile altor activităţi de suport.