Școala Postliceală Teologico-Sanitară Sfântul Iosif din Craiova înmânează astăzi documentele de Mobilitate Europass, unui grup de elevi și profesori care s-au întors de curând din Campobasso, Italia

0
1722

Odată cu pandemia provocată de virusul Sars CoV2, stagiile de practică pe care elevii Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif  din Craiova ar fi trebuit să le desfășoare în spitalele din județul Dolj, s-au derulat în sălile de demonstrații practice ale școlii, având ca îndrumători cadrele didactice de la catedra de Nursing.

Aceasta nefiind o situație tocmai avantajoasă în procesul educațional, conducerea scolii a asigurat locuri de stagii practice elevilor, absolvenților și profesorilor în unitati medicale din străinătate, pe baza accesării fondurilor nerambursabile de la Comunitatea Europeană, prin Programul Erasmus+.

În primul semestru al actualului an școlar, în pofida restricțiilor impuse de pandemie, aproximativ 50 de elevi, absolvenți, medici, asistenți medicali și profesori, încadrați la Școala Sfântul Iosif,  au parcurs stagii de pregătire practică în spitale din Italia și Austria.

Unități medicale ca: Spitalul de Geriatrie-Clinica Albert Schweitzer din Graz, Clinica Zucchi din Monza, Spitalul Antonio Cardarelli din Campobasso, au primit elevii, absolvenții și profesorii români în secțiile Chirurgie generală, Medicină generală, Ortopedie, Medicină paliativă, Vulnologie, Reabilitare,etc. le-au pus la dispoziție ceea ce era necesar desfășurării activităților profesionale.

Acțiunile au ca scop atât dezvoltarea profesională, cât și dezvoltarea culturală, lingvistică și socială a participanților. Toți s-au integrat în colective medicale noi, au cunoscut colegi noi, le-au observat cultura, tradițiile și obiceiurile, au vizitat principalele puncte culturale din orașe ca Graz, Campobasso, Monza, Bergamo, Milano, Roma, Termoli sau Pescara; au vorbit în limba germane, italiană sau engleză, îmbogățindu-și  vocabularul cu termeni medicali din aceste trei limbi de circulație europeană.

Azi, miercuri, 30.03.2022, se desfășoară în școală acțiunea de înmânare a Documentelor de Mobilitate Europass, unui grup de elevi și profesori care s-au întors de curând din Campobasso, Italia.

În continuare, în semestrul al II lea al anului școlar, aceste acțiuni se vor intensifica, școala beneficiind de finanțare pentru mobilitățile elevilor, absolvenților și profesorilor, dornici de perfecționare profesională.

Astfel, în perioada 02.04 – 28.05.2022, 10 elevi și 5 profesori vor participa la stagii de pregătire practică și de perfecționare profesională în Spitalul Antonio Cardarelli din Campobasso, în Clinica Pierangeli și în Clinica Spatocco din Pescara, Italia.

De asemenea, în anul școlar viitor, mobilitățile europene vor continua și se vor adresa inclusiv elevilor din anul I care se vor înscrie la această scoală.

Oferta școlară pentru anul 2022-2023

Şcoala  Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul  Iosif”,  acreditată de Ministerul Educației Naționale în anul 2008, adresa: Str.Calea Unirii, nr.86, Craiova, tel.fax: 0251- 411227, 0756-078543,e-mail: sanitarasfiosif@gmail.comwww.sf-iosif.ro, FACEBOOK

90 locuri specializarea  ASISTENT  MEDICAL  GENERALIST

ORGANIZEAZĂ:

 • Cursuri teoretice în școală și stagii de pregătire practică în unitati medicale
  • Durata de școlarizare este de 3 ani, cursuri de zi
  • Programul este de luni până vineri, respectând structura anului școlar aprobată de Ministerul Educației
  • Programa școlară este  aprobată de Ministerul Educatiei și este respectată în totalitate.
  • Cursurile teoretice și practice sunt coordonate de cadre didactice de specialitate, medici, asistenți medicali, profesori cu experiență în învățământ,
  • Certificatele de Competențe profesionale pentru meseria de Asistent Medical Generalist sunt recunoscute în țară și în străinătate.

ȘCOALA OFERĂ ELEVILOR SĂI:

 • Burse școlare prin Programul Erasmus+, finanțate de Comunitatea Europeană, constând în stagii de pregătire practică în spitale din Austria și Italia;
 • Cursuri extracurriculare de Limba Germană; 

Taxa de școlarizare : 2600 lei / anul școlar 2022-2023 . Se poate plăti  integral sau în 3-8 rate.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII :

 • cerere de înscriere,
 • cartea de identitate, original+copie xerox simplă
 • certificat de casatorie, pentru fetele căsătorite, original+copie xerox simplă
 • certificat de naștere, original+copie xerox simplă
 • diploma de Bacalaureat, (dacă există) original+copie xerox simplă
 • foaia matricolă a claselor de liceu IX – XII, original+copie xerox simplă
 • adeverința medicală, eliberată de către medicul de familie al candidatului, cu specificația „clinic sănătos”
 • 2 fotografii tip buletin, color
 • documentele vor fi așezate într-o țiplă, nu este nevoie de dosar
 • taxa de înscriere : 150 lei