Școala Postliceală Sanitară ”CHRISTIANA” este cea mai mare instituție de învățământ preuniversitar sanitar particular din Craiova

0
2212

Aceasta pregătește, încă din anul 1992, asistenți medicali generaliști și asistenți de farmacie.

Dacă aveți chemarea pentru a lucra cu oamenii în domeniul medical și a face bine semenilor, Școala Postliceală Sanitară ”CHRISTIANA” vă oferă cea mai bună opțiune pentru a vă urma vocația și a vă pregăti la cel mai înalt nivel!

Toți elevii au oportunitatea de a urma:

 • Programe de pregătire conforme unui curriculum european;
 • Stagii de practică în cele mai bune spitale din Craiova: Spitalul Clinic Județean de Urgenţă, Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie;
 • Stagii de pregătire clinică în țară și străinătate prin programe și proiecte europene.

Școala funcționează în municipiul Craiova și oferă două calificări cu acreditare ARACIP:

 • ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 • ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

Certificatul de Calificare Profesională Nivel 5, obținut la finalizarea studiilor este recunoscut internațional. Calitatea actului educațional în Școala Postliceală Sanitară ”CHRISTIANA” este certificată prin acreditare de către Ministerul Educației Naționale prin OMECTS nr. 4939/31.07.2012 pentru cele 2 calificări,

 • PARTENERIATELE EDUCAȚIONALE
 • PROIECTELE EUROPENE POCU, ERASMUS +
 • PROGRAMUL DE CONSILIERE PENTRU ANGAJARE SI OFERTA LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN ȚARĂ ȘI ÎN EUROPA, imediat după finalizarea studiilor și alte beneficii asociate calității educației în domeniul sanitar.

Prin ÎNSCRIEREA la cursurile Școlii Postliceale Sanitare ”CHRISTIANA” din Craiova porniți pe drumul vocației de asistent medical. Înscrierea se adresează absolvenților de liceu cu sau fără diplomă de Bacalaureat.

Puteți urma învățământul postliceal cu sau fără BACALAUREAT, conform Legii nr. 1/2011, Art 44 (9).
Pașii pe care îi aveți de urmat pentru a vă înscrie la Școala Postliceală Sanitară „Christiana”:

 • Depuneți dosarul de înscriere la casieria școlii până pe 7 SEPTEMBRIE 2023, între orele 10:00-16:00
 • Achitați taxa de încriere- 200 lei.
  Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
 • Cererea de înscriere pentru admitere va fi completată la depunerea dosarului
 • Diploma de Bacalaureat/ Certificatul de absolvire a liceului (original și copie) și foaia matricolă clasele IX -XII/XIII (pentru cei fără diplomă de bacalaureat) sau adeverință de absolvire a liceului pentru abolvenții promoției 2023 (original)
 • Document de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), în cazul persoanelor care și-au schimbat numele în urma căsătoriei.
 • Adeverință medicală din care să reiasă că este „apt clinic și psihic” pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea (original).

Puteți obține mai multe informații: STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.13 CRAIOVA, DOLJ
Tel: 0251/510086 , 0251/533081
Adresa mail:
scoalasanitarachristiana_craiova@yahoo.com
Facebook: Christiana Afmc Christiana