Repercusiunile radiațiilor nucleare asupra sanatații populației

0
1522

 

Articol realizat de Cristina Cârstea

Radiațiile nucleare reprezintă o amenințare aasupra sanătății populației, din cauza efectelor devastatoare ce apar în urma expunerii constante la acestea. Simptomele incipiente pe care le manifestă o persoană în urma iradierii sunt greaţă, vărsături, febră, diaree şi dureri de cap. Ulterior, acestea sunt urmate de stare de slăbiciune, oboseală, căderea părului şi în general scăderea imunităţii organismului, determinând apariția infecțiilor frecvente.

Expunerea la doze de radiaţii nucleare puternice influențează structura genetică, determinând apariţia tumorilor maligne şi a leucemiilor. Modul în care organismul reacționează la radiații diferă în funcție de gradul de expunere, de intensitatea acestora, precum şi de vârsta si radiosensibilitatea fiecărei persoane. De exemplu, un fetus, care se află în plină diviziune celulară, poate suferi diverse tipuri de malformaţii. În cazul copiiilor şi adulților, în funcție de doza de radiații primită, există riscul ca organismul acestora să dezvolte diferite forme de cancer, în special cancer tiroidian.

Expert ONU în dezarmare chimică şi preşedinta Asociației Civice pentru Viață, Luminiția Simoiu, precizează că ,,Datele medicale prezentate de şefa clinicii de pediatrie oncologică de la Spitalul de Urgență Craiova, profesor dr. Polixenia Stancu, arată că în ultimii 3 ani s-a înregistrat o creştere alarmantă a numărului de copii bolnavi de cancer. Astfel, din totalul copiiilor afectati din 3 județe din sudul României, județul Dolj se situează pe locul întâi cu circa 75 % dintre copiii bolnavi de cancer. Simptomatologia prezentată de pacienți este clar legată de radiatoactivitatea crescută in zonă. ”

Societatea civilă, presa şi diverse organizații sunt implicate în campanii umanitare cu scopul de a informa populația şi de a acorda sprijin persoanelor afectate de cancer în urma iradierii, în special copiiilor, care sunt nevoiți să-şi petreacă copilăria pe paturile de spital.

Radiațiile nucleare sunt devastatoare pentru toate formele de viață de pe pământ, nu numai pentru oameni. La scurt timp după accidentul nuclear devastator de la Fukushima, din cauza contaminării solului şi surselor de apă specialiştii au observat mutații genetice profunde în cazul organismelor vegetale, în special la fructe si legume, utilizarea acestora în alimentație având consecințe grave asupra sanatații populației.

„Principalele surse de radiații nucleare cu efecte nocive asupra sanatații oamenilor si mediului sunt centralele nucleare care pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza îmbătrânirii reactoarelor şi a componentelor acestora, aşa cum este cazul centralei nucleare de la Kozloduy. Acelaşi pericol îl reprezintă şi depozitele de deşeuri radioactive care prezintă un amplasament şi o tehnologie necorespunzătoare. Ca urmare, acestea pot deveni surse majore de contaminare radioactivă a mediului incluzând solul si sursele de apă.” afirmă Luminița Simoiu

Pe baza acestor considerente, expertul in dezarmare chimică subliniază faptul că, prin noile obiective, centrala nucleară de la Kozloduy din Bulgaria constituie un risc major, permanent asupra mediului şi sănătații populaței din sudul județului Dolj şi din Craiova.

Noile obiective nucleare de la Kozloduy sunt urmatoarele:
– prelungirea duratei de funcționare cu încă 30 de ani la expirarea perioadei de operare proiectate;
– construirea unui depozit de deşeuri radioactive cu o capacitate de 350.000 de tone la numai 4 km față de Dunăre;
– construirea unei noi unități nucleare avand capacitate de 1.200 MW.
Luminița Simoiu a precizat ca aceste obiective nu au fost dezbătute transparent cu populația din Craiova şi din alte localități dunarene, care se află în zonele de risc nuclear major. În acest mod au fost încălcate flagrant prevederile convențiilor internaționale în domeniu (ARHUS, ESPOO)
Conform afirmațiilor specialiştilor români şi bulgari, oponenți proiectelor nucleare de la Kozloduy, depozitul de deşeuri radioactive prezintă un risc major de contaminare ireversibilă a Dunării, având în vedere localizarea în imediata proximitate a fluviului, pe un teren instabil situat la numai 30 de metri adâncime. Aceasta va avea consecințe majore asupra sănătății populației şi mediului, având în vedere şi faptul că Dunărea este o sursă de apă importantă folosită în sistemul de irigații din sudul României. Poluarea nucleară va determina contaminarea produselor alimentare obținute în zona de sud. Având în vedere aceste implicații şi ținând seama de alte depozite similare construite în Europa (ex: El Cabril din Spania) reprezentanții societății civile craiovene se opun acestui proiect şi au contestat la Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) finanțarea construirii acestui depozit”, a precizat Luminița Simoiu.

„În cadrul procesului de analiză a contestației finanțării proiectului, a fost desemnată o echipă de mediatori BERD, care în perioada 21-22 iunie a.c. a participat la intâlnirea cu reprezentanți ai comunității craiovene, inclusiv de la Universitatea din Craiova şi administrația locală. În cadrul intervențiilor, toți participanții, atât romani cât şi bulgari au prezentat argumente împotriva realizării acestui proiect. Aceştia au afirmat că finanțarea depozitului(având o capacitate mare şi nejustificată) va încuraja şi dezvoltarea ulterioară a centralei de la Kozloduy. Specialiştii bulgari prezenți la dezbatere, Borislav Sandov (Nuclear Transparency Watch), Albena Simionova (Preşedinta Fundației pentru Agricultură) şi Petar Cardjilov (expert comunicare situații de urgență şi de criză) au susținut punctele de vedere ale specialiştilor români. Aceştia au precizat că în viitor o sursă de deşeuri radioactive o va constitui şi reactivarea sitului nuclear de la Belene, care se află circa 80 de km față de Bucureşti, într-o zonă cu risc seismic major. În cadrul interviului acordat, aceştia au oferit detalii suplimentare referitoare la tehnologia de realizare şi natura deşeurilor radioactive, care urmează să fie depozitate, afirmând că vor avea efecte de contaminare pe durata a catorva generații.

La încheierea discuțiilor, ca etapă esențială pentru stabilirea eligibilității finanțării proiectului, mediatorii BERD au solicitat transmiterea unui document conținând întrebări pentru a obține clarificări din partea companiei bulgare referitoare la amplasarea şi tehnologia folosită pentru realizarea proiectului. companiei ce urmează să realizeze depozitul”, afirmă Luminița Simoiu.