Relația medic de familie-pacient

0
2584
Medic-pacient

Articol realizat de dr. Burada Claudia Petricia-medic specialist medicină de familie

Medicii de familie au un rol important în societate,in calitate de profesioniști,dedicați sănătății și îngrijirii oamenilor din colectivitatea pe care o deservesc.Munca lor necesita un bagaj de cunoștințe,abilități șlefuite in timp cu trudă și dedicare.

Medicul de familie este cel care asigura anumite servicii in beneficiul individului,familiei și colectivității,având în supravegherea sa pacienți de la naștere până la moarte, fiind totodată martorul trecerii acestora de la starea de sănătate,la starea de boală.

In rolul său de profesionist , medicul de familie,este ghidat atât de codul de etica și de preocuparea permanentă de a avea competența clinica,atitudini și comportamente adecvate,altruism și empatie.

Comunicarea medic de familie – pacient este elementul cheie al relației dintre medic de familie -pacient , chiar centrul medicinei și constituie o parte importantă a obținerii unor îngrijiri de calitate.

O buna comunicare medic de familie-pacient nu poate exista fără reciprocitate și la rândul lui pacientul trebuie să vrea și să știe problema de care suferă și pentru care s-a prezentat la medic.

Medicul de familie și pacientul nu sunt singuri în relația lor,amandoi fiind influențați  de mediul din care fac parte și pentru care ei nu sunt altceva decât un exponent.

Factorii ce intervin în relația medic de familie – pacient sunt: personalitatea pacientului;personalitatea medicului-pacientul alegandu-si medicul de familie nu numai în funcție de calitățile sale profesionale,ci și în funcție de capacitatea acestuia de a stabili relații corespunzătoare prin interesul manifestat față de bolnav și de problemele sale; accesibilitatea medicului in ceea ce privesc solicitările pacienților;timpul,empatia și interesul medicului și să fie un exemplu etico-moral pentru societate.
O bună relaționare încurajează , deasemenea că pacientul sa urmeze întocmai indicațiile și tratamentele date.

Medicina este o profesie a acordării de ajutor,în care dependenta de cel care oferă ajutorul este adesea extrem de mare.Medicul de familie nu dispune de dotările tehnice necesare,precum specialiștii,de aceea comunicarea rămâne esențială pentru o anamneză completa ,ajutând astfel la stabilirea corectă a diagnosticului și tratamentului.

Deoarece medicul de familie asigura asistența medicală primară, continuă a individului, familiei, indiferent de vârstă,sex,etnie,statut social,afecțiuni ,de la naștere până la moarte, relația medicului de familie cu pacientul va avea o pondere însemnată cu amprenta pe colaborarea bazata pe încredere.

Emanciparea pacientului,care a devenit un „client” din ce in ce mai informat,mai conștient de drepturile sale,participant activ în procesul de decizie legat de actul medical a determinat implementarea unui model de comunicare medic de familie-pacient ,structurat, eficient și rapid.
Deficientele in comunicarea medic de familie -pacient sunt cauzate de lipsa respectului;evitarea sau ascunderea cu bună știință a unor informații personale,familiale ce pot fi utile in actul medical; atitudini nepotrivite ale medicului generate de timpul scurt alocat unei consultații, supraaglomerarea, erorile programului informatic in care lucrează, lipsa dotărilor tehnice;angrenarea in situații conflictuale; subaprecierea bolnavilor dificili.

De la medicul de familie se așteaptă mai mult decât poate el sa ofere, pentru pacient problemele lui sunt unice, pentru medic,el este unul din multi alții.Chiar daca el resimte îndeaproape sentimentele și emoțiile pacientului,el nu este totuși pacientul însuși.

Întărirea poziției medicinei de familie și a asistenței medicale este o obligație a statului,care trebuie sa susțină și să întărească dimensiunea sociala și importanța medicului de familie.