Regulamentul sporurilor din sistemul medical, adoptat

0
624

Guvernul a adoptat ieri o hotărâre privind regulamentul-cadru care stabileşte locurile muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţiile de muncă din familia ocupaţională sănătate şi asistenţă socială.
Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate în sistemul sanitar şi de asistenţă socială de 30% din suma salariilor de bază la nivelul ordonatorilor principali de credite.
Anexele la HG stabilesc procente diferenţiate pe locuri de muncă şi categorii de personal în funcţie de condiţii specifice.

În ceea ce priveşte locurile de muncă cu condiţii periculoase sporurile sunt de 15% până la 25% din salariul brut, la locurile de muncă cu condiţii deosebit de periculoase – de la 35% până la 85%, la locurile de muncă cu condiţii periculoase sau vătămătoare – de la 5% până la 15%, la locurile cu condiţii grele – de la 10% până la 15%.

Totodată, personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatoare de radiaţii în condiţii periculoase beneficiază de sporuri până la 30%, personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare cu specific deosebit – de la 10% până la 15%, personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate – până la 20%, personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de asistenţă socială pentru care există sau nu cazare – de la 7,5% până la 75%.

Trebuie ştiut că se aplică un spor mai mare pentru cei care lucrează în condiţii foarte periculoase, dând ca exemplu angajaţii din laboratoare în care sunt testate afecţiuni precum SIDA sau pe cei lucrează cu pacienţi care suferă de TBC.

Locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor şi categoriile de personal care primesc sporurile se stabilesc la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţiilor, având la bază buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă.