Cum devii asigurat medical

0
1628

Asigurările sociale de sănătate oferă oricărui asigurat un pachet de servicii medicale de bază, ce cuprinde intervenţii chirurgicale şi tratamente, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Ca să devii asigurat trebuie să plăteşti contribuţia la fondul naţional de sănătate.

Ce acte trebuie să depui

Dacă nu realizaţi venituri impozabile, dar vreţi să dobândiţi calitatea de asigurat şi să beneficiaţi de pachetul de servicii medicale de bază, trebuie să depuneţi la Casa de Asigurări de Sănătate din oraşul dumneavoastră un dosar cu următoarele documente:

  • Copie după buletin sau cartea de identitate;
  • Declaraţie pe proprie răspundere că în ultimii cinci ani nu aţi realizat venituri impozabile pe teritoriul României;
  • Chitanţă din care să reiasă că aţi achitat la Fisc contribuţia de 5,5% din salariul minim pe economie, pe ultimele 6 luni.

În cazul în care sunteţi angajat cu contract de muncă, sunteţi asigurat prin efectul legii, iar contribuţia pentru asigurarea de sănătate vi se va reţine din salariu atât dumneavoastră, cât şi angajatorului.

Pacienții neasigurați au dreptul doar la pachetul minimal. Acesta include servicii medicale de urgenţă, consultaţii pentru depistarea bolilor cu potenţial endemo-pandemic, servicii de planificare familială şi consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei.