Centrul Judetean de Aparatura Medicala Dolj – CJAM este unitate sanitară aflată in subordinea DSP Dolj.Are ca unic domeniu de activitate: întreținerea, montarea verificarea si repararea aparaturii medicale, deservind urmatorele domenii de activitate:A.T.I., Radiologie,Stomatologie, Sterilizare, Optica etc.

0
1967

Ziarul Sănătatea : Domnule director spuneți-ne unde își desfășoară activitatea CJAM Dolj și care este obiectul de activitate al acestui Centru ?

Cosmin Gîdea -Directorul CJAM Dolj: Centrul Judetean de Aparatura Medicala Dolj își desfașoară activitatea in Municipiul Craiova, Str. Tabaci nr.1A, este unitate sanitara cu personalitate juridică in subordinea Directiei de Sanatate Publica Dolj si funcționează pe principiul autogestiunii, finanțarea realizandu-se integral din venituri extrabugetare conform Ordinului nr. 1185 din 17 decembrie 2003 privind reorganizarea atelierelor judetene de intretinere si reparatii ale aparaturii medicale.
Are ca unic domeniu de activitate intretinere, montare, verificare si reparare aparatura medicala , deservind urmatorele domenii de activitate:

Stomatologie (unit-uri dentare, compresoare aer, fotolii – toate tipurile, lampi fotopolimerizare, motoare pentru tehnica dentara, polizoare electrice, etc)

Sterilizare, electromecanica, laborator (aparate pentru sterilizare umeda sau uscata – toate tipuril, centrifugi, aparate de apa distilata, termostate cu aer sau apa, aparate pentru recoltat probe de aer, etc)

A.T.I. ( aparate anestezie, ventilatoare pulmonare, lampi operatie, mese operatie, aspiratoare chirurgicale, monitoare functii vitale, electrocautere, laringoscoape, etc)

Electronică (ecografe – toate tipurile, injectomate, aparate de fizioterapie, aparate de explorari functionale, aparate pentru analize de laborator, etc)

Radiologie (aparate Rx cu sau fara lant tv, Rx dentar, mamografe, etc., cu emitere de buletine de verificare, intocmire de documentatie pentru obtinerea Autorizatiilor de detinere, amplasare-construtie si functionare in vederea autorizarii de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare )

Optică ( microscoape de laborator, de cercetare, oftalmoscop, colposcop, combine oftalmologice, perimetre de proectie, refractometre de coincidenta, etc.)

Metrologie – mase şi presiuni ( tensiometre, oscilometre, manometre apa-abur, manometre oxigen, aparate de cantarit )

Instalatii distributie si utilizare fluide medicale (distributie si unitati terminale) Ziarul Sănătatea: Câte contracte de service aveți în derulare și câți salariați aveți în Centru?

Cosmin Gîdea -directorul CJAM Dolj: Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Dolj are până în prezent în derulare un număr de 434 contracte de service, întreţinere aparatură medicală cu spitale, servicii publice de ambulanta, unitati medico-sociale, policlinici, laboratoare de analize medicale, cabinete medicale individuale, cabinete de stomatologie, in judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.
In cadru Centrului Judeţean de Aparatură Medicală Dolj isi desfasoara activitatea un numar de 17 salariați .
Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Dolj efectuează revizii tehnice periodice planificate in baza unui grafic intocmit de C.J.A.M.Dolj si insusit de beneficiar, cu emitere de Raport service de verificare/ reparatie/ revizie.
Pentru beneficiarul care adopta programul de revizii instituit de C.J.A.M. Dolj se acorda garantie de la o revizie la alta. Centrul efectuează reparatii accidentale gratuite (in termen de 48 ore de la solicitare) ori de cate ori beneficiarul solicita aceasta. Se decontează de către beneficiar doar piesele de schimb utilizate pentru rezolvarea defectului. În cazul in care beneficiarul doreste ca intretinerea aparatelor sa se execute dupa un alt program decat cel instituit de CJAM – Dolj, acesta va primi o garantie limitata a lucrarilor efectuate de furnizor.
În cazul defectiunilor care apar dupa trecerea perioadei de garanție oferita de CJAM – Dolj, reparația se executa pe baza de comandă ferma emisa de beneficiar. CJAM – Dolj va intocmi un deviz estimativ insusit de beneficiarul in cauza.
Transportul la beneficiar este gratuit si se asigura cu autoturismele din dotare pentru contractele fullservice si contracost, dupa caz , pentru celelalte tipuri de contracte.


Ziarul Sănătatea :Puteți oferi servicii și contracost ?
Cosmin Gîdea -directorul CJAM Dolj: Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Dolj poate executa contracost servicii de întreținere și reparații pe baza de comanda :

documentaţie amplasare – construcţie, lucrari de montare si punere in functie pentru aparatura medicala, inclusiv roentgen

documentatie casare si executa lucrari de demontare inclusiv dezmembrare in vederea casarii

asistenta tehnica de specialitate pentru achizitionarea de aparatura medicala si piese de schimb cu caracter special

asistenţă tehnică de specialitate pentru asigurarea serviciilor permanente (24 de ore din 24),asistenţă tehnică de specialitate pentru demontare-montare aparatură de măsură şi control,activităţi specifice întreţinerii şi reparării aparaturii medicale care nu fac obiectul contractului (montări coloane apă sterilă, oxigen, aer comprimat , aspiratie curăţire piatră)
Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Dolj detine urmatoarele autorizatii:

AVIZ DE FUNCTIONARE Nr.5115/16.01.2018 emis de Ministerul Sanatatii – ANMDM;
-AVIZ PENTRU EXERCITAREA ACTIVITATII DE REPARARE A MIJLOACELOR DE MASURARE Nr.DJ-03-004-16 emis la data de 01.11.2016 de Biroul Roman de Metrologie Legala;

CERTIFICAT SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII nr.374C din 22.12.2011 conform standardului SR EN ISO 9001:2015

Autorizare I.S.C.I.R. pentru Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune(RSLIP)
Piesele de schimb utilizate se factureaza la pretul de achizitie (fara adaos comercial).